Opening kantoor voor Chongqing Government Logistics Council Belgium

Op maandag 26 mei werd het Antwerpse rep office van Chongqing Government Logistics Council officieel geopend in de kantoren van POM Antwerpen.

De vestiging van het kantoor vloeit voort uit de nauwe samenwerking tussen Antwerpen en Chongqing. Op deze manier willen ze de commercialisatie van de spoorverbinding in Europa bevorderen. “POM Antwerpen is trots dat het ‘Chongqing Government Logistics Council Belgium Office’ de Europese markt van verladers zal benaderen vanuit Antwerpen en meer bepaald vanuit onze kantoren. Op deze manier wordt de samenwerking tussen Chongqing en Antwerpen rond de ‘Nieuwe Zijderoute’ versterkt en verder uitgebouwd.”, meldt Luc Broos, directeur POM Antwerpen. Ook in Duisburg en Rotterdam worden kantoren geopend, om zo de nabijheid tot de Europese markt te optimaliseren.

Het CEIC presenteerde de activiteiten van het Antwerpse rep office, gevolgd door een officiële openingsceremonie met walking lunch.