Projectoproep Bedrijventerreinmanagement

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) organiseert een nieuwe projectoproep van 900.000 euro om samenwerking tussen ondernemingen op bedrijventerreinen te bevorderen. De oproep moet zowel nieuwe bedrijventerreinverenigingen doen ontstaan, als de kwaliteit en slagkracht van bestaande verenigingen verhogen. Vlaanderen wil met deze oproep het aantal samenwerkingen tussen bedrijven op vlak van bijvoorbeeld duurzaam woon-werkverkeer, gezamenlijke acties rond logistiek, energievoorziening, beveiliging, eco-efficiëntie en onderhoud van bedrijventerreinen substantieel verhogen.

Subsidie-aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 9 mei tot en met 31 juli 2016 via een webformulier

Meer informatie en alle benodigde documenten vindt u op de website van VLAIO

Indien u meer uitleg wenst over het opzet en de criteria van de oproep kunt u terecht bij de dienst Ruimtelijke Economie van het VLAIO. De contactpersonen zijn:

  •   mevrouw Lut Slabbinck (02 553 37 49)
  •   de heer Piet Coessens (09 267 40 34)
  •   de heer Koen Vermoesen (02 553 38 72)