Open oproep naar ontwerpers

Relatiegeschenk voor provincie Antwerpen

Voor officiële bezoeken en ontvangsten heeft de provincie Antwerpen regelmatig behoefte aan relatiegeschenken. Zorgen voor een gepast geschenk dat bovendien representatief is voor onze provincie, is niet altijd een eenvoudige opdracht. Daarom is het provinciebestuur op zoek naar een gepersonaliseerd relatiegeschenk van eigen bodem, dat door gouverneur of gedeputeerden geschonken kan worden aan belangrijke contacten tijdens internationale bezoeken of bij het ontvangen van buitenlandse afgevaardigden. Ontwerpers en creatieven van allerlei leest worden via deze oproep uitgenodigd een voorstel voor dergelijk geschenk in te dienen.  

Deze open oproep betreft een opdracht voor ontwerp en productie van een relatiegeschenk in een (initiële) oplage van 80 exemplaren. Het geschenk heeft een kostprijs voor provincie Antwerpen van €100-€120, BTW inclusief. 

De procedure omvat twee selectierondes: in de eerste ronde wordt gevraagd een ontwerpconcept met bijkomende schets voor te leggen. De 3 tot 5 best scorende inschrijvers zullen toegelaten worden tot de tweede ronde, waarin het ontwerpconcept verder uitgewerkt wordt. 

U kan tot en met vrijdag 20 mei 2016 een dossier indienen, via e-mail naar sara.landuydt@pomantwerpen.be of per post naar POM Antwerpen t.a.v. Sara Landuydt, Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen.

Alle details met betrekking tot de voorwaarden, het verloop van de procedure, de indiening van een dossier en timing kan u in het document Oproep relatiegeschenk voor provincie Antwerpen vinden dat u aan de rechterzijde van deze pagina kan vinden onder Dowloads.