Slotmanifestatie ECO2PROFIT

Op 18 september stelden we de projectresultaten voor van het grensoverschrijdend project ECO2PROFIT. Via diverse workshops en een expertendebat kon u meer te weten komen over onder andere warmtenetten, duurzaam industrieel bouwen en energiezuinige verlichting.

ECO2PROFIT richt zich op KMO's met een duidelijk doel: samen minder CO2 uitstoten en meer groene energie gebruiken én een positieve impact op de bedrijven met kostenbesparing tot gevolg.

 

Op de slotmanifestatie van dit Europees project kreeg u interessante tips die u ook met uw KMO kan toepassen en werden de projectresultaten op een heldere manier voorgesteld.

 

Indien u graag nog eens terugblikt op deze namiddag kan u zowel het persbericht, de filmpjes als de presentaties van de workshops hier terugvinden.