Creatief

POM Antwerpen ondersteunt Designcenter De Winkelhaak als vestigingsplaats en trefpunt voor creatief talent. Ondernemers actief in architectuur, communicatie, copywriting, film en video, grafische vormgeving, multimedia of productontwikkeling zitten er allemaal samen onder een dak.

Bent u op zoek naar een werkplek op maat tussen andere creatieve talenten? Of bent u benieuwd naar het aanbod aan workshops en seminaries voor ondernemers uit de sector?

Surf naar www.winkelhaak.be

 

Designplatform voor de regio Antwerpen

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. bundelt de krachten van ontwerpers, bedrijven, onderwijs en overheid om samenwerking binnen de creatieve sector te stimuleren en het gebruik van design in andere sectoren aan te moedigen.

De doelstelling van het designplatform is het ontwikkelen van initiatieven die innovatie en de durf om te experimenteren aanwakkeren door in te spelen op het potentieel en de specifieke noden van de Antwerpse designsector.

Door te fungeren als een gemeenschappelijk communicatiekanaal, netwerkforum en expertisedatabank kan de regio uitgroeien tot een aantrekkelijk en inspirerend ecosysteem met sterke ondernemingen die synoniem staan voor vernieuwing en de Antwerpse innovatie internationaal op de kaart zetten.

www.antwerppoweredbycreatives.be is een digitaal platform, waar creatieve ondernemers terecht kunnen om vragen te stellen, ideeën te pitchen, verhalen te brengen en evenementen te delen. Het digitaal platform richt zich naast professionele ontwerpers, ook op ondernemers uit andere sectoren. Het stimuleren van interactie en kruisbestuivingen staan daarbij centraal.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is een samenwerkingsverband tussen provincie Antwerpenstad Antwerpendesigncenter de WinkelhaakUniversiteit AntwerpenAntwerp Management School en de Karel de Grote-Hogeschool en vertegenwoordigt de Antwerpse regio binnen het Designplatform Vlaanderen.